سفارش تبلیغ
صبا

نقش

ارسال  شده توسط  bahare در 93/2/16 5:25 عصر


قنـــــــدیل دل

ارسال  شده توسط  bahare در 93/2/16 5:25 عصر


صبح

ارسال  شده توسط  bahare در 93/2/16 5:25 عصر

سوخت آتش فجر
دامن سیاه شب
جای خفته دیو را
خورشید
به اکسیر روشنی برد زچشم
و روز
با تمام رنگهایش
آرام بر بوم شهر

دعای شهر تهران

ارسال  شده توسط  bahare در 93/2/16 5:25 عصر


خنده می چرخد میان شهروندان لب به لب

ارسال  شده توسط  bahare در 93/2/16 5:25 عصر

خویش را شاداب اگرخواهی، عزیز جان بخند
شهر را خندان اگر خواهی، به این و آن بخند
صبح در آیینه لبخندی به خود زن، بعد از آن